آشپزخانه

یکی از مهم ترین مکان های خانه، مخصوصاٌ برای خانم ها، آشپزخانه است. خیلی‌ها می‌گویند آشپزخانه قلب خانه است یعنی اینقدر اهمیت دارد که اگر توجهی به آن نداشته باشیم، خانه و زندگی از حرکت باز می‌ایستد. به همین دلیل نوع چیدمان و لوازمی که در این بخش از خانه استفاده می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

آبچكان كنار

جنس : پلاستیک
96,500 تومان
 •  
 •  
 •  

آبچکان تامیما

جنس: پلاستیک و فلز
135,000 تومان
 •  

آبكش تولیکا

جنس: پلاستیک
 •  
 •  
 •  

آبگردان آوند

جنس: پلاستیک
 •  
 •  
 •  

آبکش بالتیکا

جنس : پلاستیک
 •  
 •  
 •  

آبکش توکا

جنس: پلاستیک
 •  
 •  
 •  

آبکش کاتلاس

جنس : پلاستیک
 •  
 •  
 •  

ادويه اسپیناس استیل

جنس: بلور و استیل
 •  

ادويه اسپیناس رنگین کمان

جنس: بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

ادويه بیضی چفتی رنگين كمان

جنس : بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

ادويه پینگو استيل

جنس: بلور و استیل
 •  

ادويه سه كاره دور استيل

جنس: استیل و بلور
 •  

ادويه شاندرمن چفتی

جنس: بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

ادويه كمرباريك استيل

جنس: بلور و استیل
 •  
top