ذخیره سازی

در زندگی روزمره و در محیط زندگی برای جلوگیری از ریخت و پاش های بیش از حد و شلوغی های زیاد می توان از وسایلی استفاده کرد که در آن مجموعه بسیار زیادی از اجناس را در یک قالب و به صورت واحد جمع آوری کرد که هم از نظر مکان و هم از نظر زمان برای پیدا کردن سهولت پیدا کرد.

  • موقعیت
  • نام : الف تا ی
  • نام : ی تا الف
  • قیمت: کم به زیاد
  • قیمت: زیاد به کم
  • تاریخ ایجاد
top