خرید سبدهای پلاستیکی برای حمل لوازم مختلف یکی از اقلام ضروری هر خانه ای است. سبدهای پلاستیکی که بتواند قابلیت تحمل وزن اجسام سنگین را هم داشته شما را در انتقال وسایل یاری نماید.

  • موقعیت
  • نام : الف تا ی
  • نام : ی تا الف
  • قیمت: کم به زیاد
  • قیمت: زیاد به کم
  • تاریخ ایجاد

سبد حفره دار همه کاره

مناسب برای نگهداری انواع وسایل
82,450 تومان
  •  
  •  
  •  
top