ظروف نوشیدنی

برای نگهداری مایعات باید از بطری های استفاده کرد که دربشان غیر قابل نشت باشد. حتی اگر بخواهید به جای اینکه بطری‌ها را به صورت ایستاده بر روی در یخچال بگذارید، در طبقات بخوابانید تا از ظرفیت یخچال استفاده بیشتری شود، باید بطری‌ با در محکم داشته باشید.

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

بطری آبان

جنس: بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

بطری آمازون

جنس: بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

بطری آونگ

جنس: بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

بطری اترک

جنس: بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

بطری رمانتیک پینگو رنگین کمان

جنس : بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

بطری شاندرمن

جنس: بلور و استیل
 •  

بطری شير بیضی استيل

جنس: بلور و استیل
 •  

بطری شیر پازن

جنس: بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

بطری کارون

جنس: بلور و پلاستیک
 •  
 •  
 •  

پارچ لبخند گرد

جنس: پلاستیک
 •  
 •  
 •  
top