خرید ظروف پذیرایی زیبا، با کیفیت و با قیمت مناسب از دغدغه های اصلی خریداران است. این ظروف به دلیل استفاده روزانه می بایست از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا در طول زمان نیاز به تغییر زود به زود آن نداشته باشید. استفاده از کیفیت ماده اولیه مناسب که هم برای سلامت انسان بی ضرر باشد و هم برخورداری از طرح و رنگ مناسب از ملاک های اصلی خریداران است. شما می توانید محصولات متنوعی از سبدهای بافت این مجموعه را در این بخش مشاهده نمایید.

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

سبد بافت بهار

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
52,380 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت پامچال

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
86,330 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت ريحان

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
46,560 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت سايه

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
53,350 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت سمن

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
89,240 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت میوه ساغر

مناسب برای نگهداری میوه
85,360 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت نرگس

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
111,550 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت نسيم

مناسب برای نگهداری میوه جات و سبزیجات
82,450 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت ياس

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
169,750 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

ست سبد بافت کمند

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
441,350 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت چاواش

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
109,610 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت ترلان

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
80,510 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت سوران

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
189,150 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت محیا

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
161,990 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت ریناس

مناسب برای نگهداری انواع محصولات
179,450 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  
top