لگن در دسته بندی بندی محصولات نظافت خانه و آشپزخانه محسوب می شود. معمولا لگن ها به دلیل ریخته شدن مواد شوینده در آنها بعد از مدتی تغییر رنگ می دهند و همین موضوع باعث می شود که ظاهر زشتی پیدا کنند. لگن تولیکا و تاژ از محصولات زیباسازان با کیفیت و رنگهای زیبا می تواند این مشکل را برطرف نماید. برای خرید لگن محصولات زیر را مشاهده کنید.

  • موقعیت
  • نام : الف تا ی
  • نام : ی تا الف
  • قیمت: کم به زیاد
  • قیمت: زیاد به کم
  • تاریخ ایجاد

لگن تولیکا

مناسب برای شست و شوی
111,550 تومان
  •  
  •  
  •  
top