لگن در دسته بندی بندی محصولات نظافت خانه و آشپزخانه محسوب می شود. معمولا لگن ها به دلیل ریخته شدن مواد شوینده در آنها بعد از مدتی تغییر رنگ می دهند و همین موضوع باعث می شود که ظاهر زشتی پیدا کنند. لگن تولیکا و تاژ از محصولات زیباسازان با کیفیت و رنگهای زیبا می تواند این مشکل را برطرف نماید. برای خرید لگن محصولات زیر را مشاهده کنید.

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

لگن تاژ

مناسب برای شست و شوی
79,540 تومان
 •  
 •  
 •  

لگن تولیکا

مناسب برای شست و شوی
106,215 تومان
 •  
 •  
 •  
top