نتایج قرعه کشی سال 1394

نتایج قرعه کشی سال 1394

اعلام نتایج قرعه کشی سرویس جهیزیه عروس زیبا در سال 1394

اردیبهشت ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای علی مروی 6557***0915 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مجید عنایتی 1261***0918 مرکزی کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مونا کریمی 1942***0938 کرمان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه احمدی 2768***0918 کرمانشاه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم محبوبه هادی شکوه 7316***0901 کرمان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

خرداد ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای حیدر غلامی 1426***0917 هرمزگان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای قدرت اله فرزاد 9926***0933 کهکیلویه و بویر احمد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهرا حسن زاده 8942***0901 ارومیه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای سید محمد حسینی 8153***0919 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سمیه قاسمی 0012***0936 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

تیر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم سولماز هوشمند 0012***0936 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه هدایتی 1149***0915 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای علی روستایی 1393***0935 خرم آباد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای عیوب سلطانیان 7926***0918 کرمانشاه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مرضیه مسقطیان 9490***0914 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

مرداد ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم اکرم جاودان 7850***0917 کهکیلویه و بویر احمد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مرضیه مرضیان 2114***0913 شهرکرد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم الناز پیرمؤمن 2903***0912 تهران / اسلامشهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم نسترن جهانگیری 4439***0933 تهران / رباط کریم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای سجاد محمدی 9596***0936 البرز کارت هدیه 2 میلیون ریالی

شهریور ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم خدیجه حسین زاده 8830***0938 گیلان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهرا بخش آبادی 5326***0915 سبزوار کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فریبا نوربخش 1584***0913 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای ابوالفضل گائینی 0907***0912 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم شکوفه توکلی 6492***0913 کرمان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

مهر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای علی بیگی زاده 4016***0937 اصفهان / مبارکه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مختار حسینی 2087***0911 گلستان / مینودشت کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مرجان امینی 7240***0933 خوزستان / ایذه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه هدایتی 4848***0938 اصفهان / رضاشهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای زاهد صمدیان 0749***0935 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

آبان ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای مرتضی مسلم 4578***0919 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای یوسف یارزاده 4838***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمد حاج قاسم 6914***0912 شهریار / اندیشه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای علی سالمیان 9910***0918 اسلام آباد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم شادی روزبه 7037***0912 کرج کارت هدیه 2 میلیون ریالی

آذر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای علی رمضانی 2303***0918 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهرا دولت آبادی 1124***0935 خراسان / سبزوار کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای حمیدرضا شاهرودی 0062***0915 خراسان / گلبهار کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای رضا صداقت 4327***0939 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه مهردادیان 2349***0933 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

دی ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای ابوالحسن ترکاشوند 2097***0918 البرز / محمدشهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای قربانعلی جهانی 2029***0935 گرگان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مرتضی مصلح 4578***0919 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مریم سلیمانی کیا 8826***0935 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مصطفی قادری 5189***0939 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی

بهمن ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم زهرا کردورکانه 0868***0918 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم معصومه ورمزیار 7409***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مریم اسدی 5397***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم صدیقه اینانلوچرخلو 4369***0939 قزوین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم لیلا کرمی 3973***0918 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

اسفند ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم مریم صدیقی 5624***0912 تهران / قرچک کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فریده عزتی 4934***0937 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای غلامرضا ملامحمد 3624***0917 فارس / استهبان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهرا جلالی 2328***0911 مازندران / ساری کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مرتضی شیرازی 2327***0912 البرز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
نظر خود را ارسال کنید
top