نتایج قرعه کشی سال 1395

نتایج قرعه کشی سال 1395

نتایج قرعه کشی سرویس جهیزیه عروس زیبا در سال 1395

فروردین ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای امیر رضائیان 4024***0938 تهران / ملارد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه ساقی 3363***0919 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم بهاره قنبری 9219***0918 کرمانشاه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای عباس گودرزی 9524***0910 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم لیلا رزایق 3716***0914 آذربایجان / تبریز کارت هدیه 2 میلیون ریالی

اردیبهشت ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم فائزه بخشنده 4288***0937 اصفهان / گز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم گلاویش مبارکی 0611***0918 شهریار کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم نیلوفر قربانی 7240***0919 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای حسن مکاری 7822***0917 فارس / لارستان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمدعلی انصاری 4511***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

خرداد ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم سارا بامدادکار 1675***0914 آذربایجان / تبریز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای الیاس خدادی 8520***0911 مازندران / قائم شهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای رضا یدالهی 7422***0914 ارومیه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مهدی اولاد قبادی 5815***0936 البرز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه صارمی 3846***0915 خراسان / تربت حیدریه کارت هدیه 2 میلیون ریالی

تیر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم صدیقه عابدی 6689***0913 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمد رضائی منش 0954***0918 ایلام / دهلران کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم نجمه معصوم زاده 9864***0936 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای امیر یارمحمدی 6523***0912 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم عباس پنجه کوبی 0075***0915 سیستان و بلوچستان / زابل کارت هدیه 2 میلیون ریالی

مرداد ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم سپیده شهبازنژاد 4684***0918 سنندج / قروه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم خدیجه ولی پور 2054***0919 البرز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مهدی نوری زاده 9544***0911 مازندران / قائم شهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مهدی قربانی 7919***0938 گیلان / منجیل کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مریم نظری 1531***0913 خراسان جنوبی / طبس کارت هدیه 2 میلیون ریالی

شهریور ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم یاسمن بنی اسدی 6160***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه هدایتی 4848***0938 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای میلاد اکبری 1820***0911 مازندران / ساری کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سمانه کلاهدرازی 1004***0930 خراسان رضوی / نیشابور کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای داوود صالحی 2406***0935 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

مهر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم زینب تیموری 4578***0919 خراسان رضوی / تربت جام کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای اسماعیل رحمانپور 4838***0912 گیلان / رشت کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای امیرحسین میرشاهی 6914***0912 مازندران / قائم شهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم آذر توکی 9910***0918 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای نحند توکلی خیرآبادی 7037***0912 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

آبان ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم منیژه صادقی 7527***0938 تهران / پاکدشت کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای علیرضا سعادتی 1055***0911 مازندران / بابل کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم خدیجه اسمعیل پور 9098***0935 مازندران / بابل کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهره متقی زاده 7626***0913 اصفهان / گز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهرا هاشمی 7435***0913 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

آذر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم فاطمه نصیری 6245***0990 خراسان جنوبی / قاین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مرادعلی منتظری 7119***0915 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای حسن آقابابایی 4485***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سمیه نصیری 4109***0911 مازندران / بهشهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهره پورصنعتی 9390***0933 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی

دی ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای محمد زیاری 3482***0912 سمنان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم الهام نریمان 4881***0916 آبادان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سنا خرمی 2897***0918 کرمانشاه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مهدی معینی نجف آبادی 8578***0913 اصفهان / نجف آبادی کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سارا زارعی 2065***0917 یاسوج کارت هدیه 2 میلیون ریالی

بهمن ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم فاطمه ممشلو 6728***0903 گلستان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم هانیه غیاثوند 9632***0933 قزوین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم هاجر فریدونی 0281***0917 یاسوج کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم اکرم پاکدل 7787***0913 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم صبا طلاگر 2085***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

اسفند ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم عاطفه پازیار 8441***0903 لرستان / درود کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سمانه شجاع الحسینی 1648***0913 یزد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه انصاری فر 1568***0911 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مصطفی حق شناس 8578***0913 کاشان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زیبا حسینی 3452***0914 اردبیل کارت هدیه 2 میلیون ریالی
Leave your comment
top