لوازمی که به عنوان وسایل لباسشویی استفاده می شوند انواع مختلفی دارند. در زیباسازان محصولات سبد بافت و همچنین محصولات پلاستیکی طیف زیادی از وسایل مورد نیاز برای لباسشویی را شامل می شوند.

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

سبد بافت رخت ارغوان

358,900 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت رخت سرو

470,450 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت رخت شمشاد

533,500 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد رخت كاووس

183,330 تومان
 •  
 •  
 •  

سبد ساوالان

82,450 تومان
 •  
 •  
 •  

جاپودری اطلس

25,220 تومان
 •  
 •  
 •  
top