لوازمی که به عنوان وسایل لباسشویی استفاده می شوند انواع مختلفی دارند. در زیباسازان محصولات سبد بافت و همچنین محصولات پلاستیکی طیف زیادی از وسایل مورد نیاز برای لباسشویی را شامل می شوند.

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

سبد بافت رخت شمشاد

مناسب برای جمع کردن لباس های کثیف
533,500 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت رخت سرو

مناسب برای جمع کردن لباس های کثیف
470,450 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت رخت ارغوان

مناسب برای جمع کردن لباس های کثیف
358,900 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت رخت یاسمن

مناسب برای نگهداری انواع وسایل
126,100 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد رخت كاووس

مناسب برای جمع کردن لباس های کثیف
189,150 تومان
 •  
 •  
 •  

سبد ساوالان

مناسب برای جمع کردن لباس های کثیف
82,450 تومان
 •  
 •  
 •  

جاپودری اطلس

مناسب برای مواد شستشو دهنده
28,615 تومان
 •  
 •  
 •  
top