اقدام به پرداخت

Basket Versatile Pitted

Basket Versatile Pitted
Item model number : 32035
Availability: In stock
*
*
77,000 Tomans
Quantity + -
recommended

Jar (Hiva)

25,500 Tomans
  •  
  •  
  •  

بطری شیر کامبوجی

بطری شیر کامبوجی با بدنه ای از جنس شیشه به همراه لکه های رنگ سیاه بر روی بدنه که آن را زیباتر می کند. ابعاد این بطری مناسب و قابل استفاده در یخچال است.
37,500 Tomans
  •  

Microwave Lid (Sania)

21,500 Tomans
  •  
  •  
  •  
Products specifications
Barcode Size 1 9410320350005
Barcode Size 2 9310320360007
Barcode Size 3 9410320370003
Barcode Size 4 9410320380002
Barcode Size 5 9310320390004
Perimeter / Weight Size 1
Perimeter / Weight Size 2
Perimeter / Weight Size 3
Perimeter / Weight Size 4
Perimeter / Weight Size 5
Material Plastic
Ideal For
Description
top