اقدام به پرداخت

Bowl with Lid (Hashourdar) Set

Bowl with Lid (Hashourdar) Set
Item model number : 32171
Availability: In stock
*
173,000 Tomans
Quantity + -
recommended

بطری تخت هایپ

بطری تخت هایپ محصولی با طراحی کاربردی و متفاوت می باشد. این بطری آب به صورت باریک و همانند یک کتاب طراحی شده است. این ویژگی امکان قرار دادن و نگهداری از بطری آب در فضاهایی محدود را فراهم می سازد.
39,000 Tomans
  •  

Hanger (Sarak)

15,000 Tomans
  •  
  •  
  •  

Meat Container

22,000 Tomans
  •  
  •  
  •  
Products specifications
Barcode 4 Size Set 9410321710006
Perimeter / Weight Size 1
Perimeter / Weight Size 2
Perimeter / Weight Size 3
Perimeter / Weight Size 4
Material Plastic
Ideal For
Description
top