اقدام به پرداخت

Jar Pickles (Kasnik)

Jar Pickles (Kasnik)
Item model number : 11242/11243/11244
Availability: In stock
*
*
75,000 Tomans
Quantity + -
recommended
Products specifications
Material Glass & Plastic
Perimeter / Weight Size 1 طول: 18.5 عرض: 16.5 ارتفاع: 33.7
Perimeter / Weight Size 2 طول: 18.5 عرض: 16.5 ارتفاع: 30
Perimeter / Weight Size 3 طول: 18.5 عرض: 16.5 ارتفاع: 26
Ideal For مناسب برای نگهداری ترشی و برخوردار از دسته نگهدارنده
top