اقدام به پرداخت

Kitchen

One of the most important places in the house, especially for women, is the kitchen. Many say the kitchen is the heart of the house, so It matters so much that if we do not pay attention to it, the home and the life movement will come back. For this reason, the type of layout and items used in this part of the home becomes more important and should be given special attention.

 • Position
 • Name: A to Z
 • Name: Z to A
 • Price: Low to High
 • Price: High to Low
 • Created on

Bowl with Lid (Kalis)

58,000 Tomans
 •  
 •  
 •  
 •  

Jar (Hana)

26,500 Tomans
 •  
 •  
 •  

بطری شیر نوستالژیک

بطری شیر کامبوجی با بدنه ای از جنس شیشه به همراه قسمت های رنگی بر روی بدنه که آن را زیباتر می کند. ابعاد این بطری مناسب و قابل استفاده در یخچال است.
36,500 Tomans
 •  
 •  
 •  
 •  

Meat Board (Kimiya)

89,000 Tomans
 •  
 •  
 •  

Sponge Container (Tamay)

44,000 Tomans
 •  
 •  
 •  

Meat Container

22,000 Tomans
 •  
 •  
 •  

Pasta Jar (Hiva)

30,000 Tomans
 •  
 •  
 •  

Weave Basket Spoon Holder (Sara)

87,000 Tomans
 •  
 •  
 •  
 •  

ست ادویه بنیس

105,000 Tomans
 •  

ست سبد بافت کمند

398,000 Tomans
 •  
 •  
 •  
 •  

Brush for Sink

15,000 Tomans
 •  
 •  
 •  
top