1. ارسال حداکثر طی یک هفته کاری (به جز پنجشنبه،جمعه و روزهای تعطیل) انجام میشود.
2.ارسال فقط با پست پیشتاز انجام میشود.
3.پس از ثبت و پرداخت نهایی امکان کنسلی و مرجوعی نداریم.