بانکه حبوبات یکی از مهمترین ظروف موجود در آشپزخانه است که در ظرفیت های مختلف در هر آشپزخانه موجود است. این ظرف ها که از خانواده ظروف نگهدارنده می باشد می تواند برای ذخیره سازی انواع حبوبات، سبزیجات خشک، غلات  و ... قرار گیرد. کاربرد های متنوع از ویژگی های این نوع از طروف می باشد. بانکه های مختلف در سایزها و طرح های مختلف می تواند شما را در نظم دادن به محیط آشپزخانه و کابینتها یاری رساند.

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

بانکه باواریا

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
31,040 تومان
 •  

بانکه هانا استیل

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
33,465 تومان
 •  

بانكه كمرباريك استيل

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
40,740 تومان
 •  

بانکه اسپیناس استیل

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
36,375 تومان
 •  

بانکه بزرگ ژیلوس

مناسب برای حبوبات و غلات
30,070 تومان

بانکه ژیلوس

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
28,615 تومان

بانکه اسپرسو

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
26,190 تومان

بانکه اسمارتیز

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
29,100 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

بانكه هیوا

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
33,950 تومان
 •  
 •  
 •  

بانکه هیوا استیل

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
 •  

بانکه اسپیناس رنگین کمان

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
29,100 تومان
 •  
 •  
 •  

بانكه هانا

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
32,495 تومان
 •  
 •  
 •  

بانکه بنیس شیشه ای

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
30,555 تومان
 •  

بانكه بیضی چفتی رنگين كمان

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
32,980 تومان
 •  
 •  
 •  

بانكه شاندرمن چفتی

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
32,980 تومان
 •  
 •  
 •  

بانکه چفتی پاپاشف

مناسب برای نگهداری حبوبات و غلات
40,255 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  
top