محصولات مرتبط به خشک کردن لباسها در دسته بندی بند رخت قرار می گیرند و همچنین گیره های پلاستیکی برای ثابت نگه داشتن لباسهای خیس روی بند رخت در این طبقه بندی قرار می گیرند. برای خرید گیره لباس عروسکی روی محصول زیر کلیک کنید.

  • موقعیت
  • نام : الف تا ی
  • نام : ی تا الف
  • قیمت: کم به زیاد
  • قیمت: زیاد به کم
  • تاریخ ایجاد

گيره لباس عروسکی

مناسب برای نگهداری لباس
26,190 تومان
  •  
  •  
  •  
top