خرید سطل زباله شیک و با کیفیت می تواند سلیقه شما را در چیدمان به دید هر میهمانی برساند و دقت به همین نکات کوچک تفاوت شما را با بقیه اثبات می کند. برای خرید سطل زباله با کیفیت محصول زیر را مشاهده کنید.

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

سطل پدالی آدنا

مناسب برای زباله
256,080 تومان
 •  
 •  
 •  

سطل زباله بنیس

مناسب برای زباله
290,030 تومان
 •  
 •  
 •  

سطل بادبزنی بنیس

مناسب برای زباله
101,850 تومان
 •  
 •  
 •  

سطل پدالی پازیریک

مناسب برای زباله
215,000 تومان
 •  
 •  
 •  

ست سطل و فرچه بادبزنی بنیس

مناسب برای سرویس بهداشتی
199,000 تومان
 •  
 •  
 •  

ست سطل و فرچه پدالی پازیریک

مناسب برای سرویس بهداشتی
169,000 تومان
 •  
 •  
 •  

ست سطل و فرچه پدالی بنیس

مناسب برای سرویس بهداشتی
276,450 تومان
 •  
 •  
 •  

ست سطل و فرچه آدنا

مناسب برای سرویس بهداشتی
163,930 تومان
 •  
 •  
 •  

سطل تارا کودک

مناسب برای زباله
46,000 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

سطل سبد بافت ترگل

مناسب برای نگهداری انواع وسایل
106,700 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

فرچه بهداشتی بایشو

مناسب برای سرویس بهداشتی
29,500 تومان
 •  
 •  
 •  

فرچه فرش پاکان

مناسب برای شست و شوی فرش
49,000 تومان
 •  
 •  
 •  

فرچه فرش ماهریس

مناسب برای شست و شوی فرش
45,000 تومان
 •  
 •  
 •  

فرچه میوه کیدو

مناسب برای شستن میوه
21,000 تومان
 •  
 •  
 •  

فرچه اردك

مناسب برای شست و شوی فرش
27,000 تومان
 •  
 •  
 •  

فرچه عروسکی

مناسب برای شست و شوی
30,000 تومان
 •  
 •  
 •  
top